НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України
Цивільний кодекс України
Бюджетний кодекс України

Закони України:

Про освіту

Про загальну середню освіту

Про дошкільну освіту

Про охорону праці

Про дитяче харчування

Про фізичну культуру і спорт

Конвенція про права дитини

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Укази Президента України:

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 року)Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 "Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору"

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 "Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "«Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

від 27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

від 14 червня 2000 р. N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу "

від 20 липня 2004 N 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

від 28 березня 2002 р. N 379 "Про затвердження Державної програми "Вчитель"

Накази Міністерства:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)

“Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»” наказ Міністерства від 03.05.2012 №528, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 №750/21063

“Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах” наказ Міністерства від 01.06.2010 №521

Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 22.11.2011 № 1343)

“Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” наказ Міністерства від 07.04.2005 №204

"Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу" ( ДСанПіН 5.5.2.008-01 (постанова головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 64)

"Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі" (лист Департаменту з питань освіти, науки, сім'ї та молоді від 04.07.2013 №5-8/1776)

2013 рік

“Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я” наказ МОЗ України та МОНмолодьспорту України від 01.02.2013 №72/78, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 №288/22820

Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (Наказ МОН № 680 від 04.06.13 року)

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів (Наказ МОН № 772 від 17.06.13 року)

Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року Наказ МОН № 1106 від 06.08.13 року

Про забезпечення своєчасного інформування Міністерства про надзвичайні події в установах та закладах освіти і науки Наказ МОН № 1063 від 02.08.2013 року

Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року Наказ МОН № 1034 від 23.07.13 року

Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства № 1239 від 28.08.2013 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності"

“Про проведення всеукраїнського конкурсу ”Учитель року – 2014″ наказ МОН від 02.09.2013 № 1255

“Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти” наказ МОН від 17.07.2013 № 995

“Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі” лист ІІТЗО від 27.08.2013 № 14.1/10-2824

2014 рік

Оновлені навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664.

Листи Міністерства:

№ 1/9-455 від 09.06.2011 "Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"

2013 рік

Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти (Лист № 1/9-413 від 06.06.13 року)

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 року)

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року (Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року)

Про запровадження вивчення курсу "Основи медіаграмотності в навчальних закладах" (Лист МОНмолодьспорт № 1/9-226 від 29.03.13 року)

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОНмолодьспорт № 1/9-457 від 26 червня 2013 року ).

Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Лист ІІТЗО № 14.1/10-2574 від 25.07.13 року

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Лист МОН № 1/9-503 від 18.07.13 року

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів” лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-497

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році Лист МОН № 1/9-537 від 08.08.13 року

"Про навчальні програми з позашкільної освіти" (лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 №1/9-502)

"Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти" (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685)

Лист МОНУ від 05.092013 р. №1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року)

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 № 1/9-853 "Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій"

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 30.07.2013 № 1047)

Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України №466 від 25.04.2013)

Положення Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ від 14.12.2012 № 1423)

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (зі змінами, внесеними наказом МОНмолодьспорту від 30.11.12 № 1352)

Положення про електронні освітні ресурси

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" зі змінами Наказ Міністерства № 115 від 27.02.2012

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» зі змінами Наказ Міністерства 03.05.2012 № 528

Положення про вечірню (змінну) школу (зі змінами, внесеними наказом МОНмолодьспроту №1093 від 21 вересня 2011 року)

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

Доступ до публічної інформації Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про спеціальну загальноосвітню школу(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей,юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Положення про центр розвитку дитини

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

Положення про психологічну службу

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Положення про дошкільний навчальний заклад

Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Положення про позашкільний навчальний заклад

Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості

Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, станцію юних туристів

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти

Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Положення про психологічну і соціологічну експертизу

Положення про класного керівника

Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про психологічний кабінет

Положення про логопедичні пункти системи освіти

Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Положення про навчання з питань охорони праці

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Положення про порядок добору управлінських кадрів

Положення про навчально-виховний комплекс ДНЗ-ЗНЗ

Положення про молодіжний трудовий загін

Положення про учнівське лісництво

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Положення про порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу

Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загалносвітніх закладів.

Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України


Атестація навчальних закладів

"Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" (наказ № 772 від 17.06.2013)

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (наказ МОНУ від 17.06.2013 №772)

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 17.06.2013 №772)

Орієнтовні критерії оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (наказ МОНУ від 21.08.2003 р. № 567)

Лист МОН України від 07.08.2013 № 1/9-533 "Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Орієнтовний перелік та форми документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в дошкільному навчальному закладі

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю діяльності професійно-технічного навчального закладу

Кiлькiсть переглядiв: 871

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.