ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЛАБОРАНТА

Загальні вимоги:

- лаборант призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лаборанта;

- лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів – заступнику директора школи з навчально-виховної роботи;

- у своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінетів, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

- постійно знаходитись на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не покидати робоче місце без дозволу заступника директора школи по господарчій частині чи директора школи;

- працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;

- виконувати накази та розпорядження заступника директора школи по господарчій частині та директора школи;

- у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора школи чи його заступника з навчально-виховної роботи;

- проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи;

- працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.

Здійснює:

- надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів;

- підготовку приладів і обладнання для проведення екперементів і дослідів на уроках фізики, хімії, географії, біології тощо.

- підготовку і проведення практичних, лабораторних робіт з даних предметів, згідно поданих заявок вчителів. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо;

- різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться.

- поточний ремонт приладів та обладнання в кабінетах школи згідно поданих заявок вчителів, слідкує за справністю лабораторного обладнання;

- облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми;

- роботи по наведенню санітарно-технічного порядку в кабінетах та лаборантських ( прибирання, конроль за збереженням меблів і обладнання );

- допомогу вчителям в одержанні, збереженні та списанні обладнання і приладів в кабінетах школи;

- миття хімічного посуду під час і після проведення лабораторних робіт в старших класах;

- контроль за роботою витяжних шкафів та санітарно-технічного обладнання в кабінетах;

- конроль за роботою електрообладнання в кабінетах;

- розмноження за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичних матеріалів;

- упорядковання обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації;

- дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

- роботу по розширенню матеріальної бази кабінету, складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаторами.

Має право:

- забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами/інструментами, технічними засобами тощо);

- відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом;

- на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

- на спецодяг згідно норм;

Відповідає:

- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;

- за завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 2364

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.