/Files/images/pdpisi/виховна.gif
/Files/images/34.JPG

/Files/images/pdpisi/виховнаа.gif

/Files/images/pdpisi/формув 2.gifОсновною метою виховної роботи
є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Реалізація основних завдань і принципів виховної діяльності:

Громадянське виховання – це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.

Національно-патріотичне виховання– це створена впродовж століть самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних сформувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.

Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

Правове виховання – це складова частина виховання, яка спрямована на формування у учнів правової свідомості, вмінь і навичок розумно діяти у правовому полі, активної позиції у правовій сфері.

Художньо-естетичне виховання передбачає розвиток в людині почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити по законам духовної краси.

Військово-спортивне і фізичне виховання спрямоване на зміцнення здоров`я учнів, фізичний розвиток, виховання національної свідомості і патріотизму, розвиток морально-вольових і фізичних якостей.

Трудове виховання – складова всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, їх фізичних, моральних, розумових, естетичних здібностей і якостей у процесі організації різноманітної трудової діяльності.

Професійна орієнтація молоді – цілеспрямована діяльність педагогічних працівників, що передбачає надання допомоги вихованцеві у правильному виборі професії.

Екологічне виховання передбачає озброєння учнів знаннями в царині екології, виховання любові до природи, навколишнього середовища.

Кiлькiсть переглядiв: 1060

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.