/Files/images/pdpisi/стат.gif

СТАТУТ

учнівського об'єднання «Веселка»
Кривоозерської ЗОШ І-ІІІст. №2

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1 Учнівське об’єднання „ Веселка ” створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.

1.2. У своїй діяльності об’єднання керується даним Статутом.

1.3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є учнівська конференція, яка проводиться раз на рік.

1.4. На період між загальношкільною конференцією керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється Учнівською Радою школи.

1.5.Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: класну та загальшкільну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів та активу, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

РОЗДІЛ 2

УЧНІВСЬКА РАДА

2.1. Учнівська Рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

2.2. Учнівська Рада обирається на загальній конференції відкритим голосуванням і підзвітна їй один навчальний рік..

2.3. . До складу Учнівської Ради входять учні, яких рекомендував вищий орган класу – збори учнівського колективу.

2.4. За напрямками роботи члени Учнівської Ради об’єднуються в малі ініціативні групи (спектри):

- «екології та охорони природи»;
- «правопорядку»;
- «спорту і охорони здоров’я»
- «преси та інформації»;
- «культури і КТС»;
- «внутрішніх справ»;
- «волонтерського руху».

2.5. До складу кожної малої ініціативної групи входять не менше 4 учнів.

2.6. Роботу малих ініціативних груп спрямовують координатори із числа педагогів навчального закладу.

2.7. Координує роботу малих ініціативних груп голова Учнівської Ради

2.8. З членів обирається голова і заступник, керівники спектрів. Вибори проводяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало більшість голосів.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

2.9. Голова Учнівської Ради:

- Голова учнівської Ради співпрацює з дирекцією школи, може бути присутній на засіданні педагогічної ради і виступати на захист учнів.
- Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу спектрів, проводить засідання Учнівської Ради .

2.10. Заступник голови Учнівської Ради

- заступник голови Учнівської Ради відповідає за взаємодію між старостами класів;
- взаємодіє між активом різних шкільних об’єднань;
- надає допомогу голові Ради;
- в разі потреби заміняє голову Учнівської Ради.

2.11. Секретар Учнівської Ради

- забезпечує оперативне повідомлення всіх учнів за допомогою стінної газети про рішення Учнівської Ради, систематично доповідає про виконану роботу на Учнівській Раді;
- допомагає голові готувати засідання Учнівської Ради, вести документацію;
- збирає та узагальнює дані для панорами участі класів у конкурсі на звання «Клас року» . керує підбиттям підсумків;
- зберігає документацію Учнівської Ради.

2.12 . Керівник міністерства звітує на засіданні Ради. Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про її виконання.

У спеціальному зошиті здійснюється облік роботи спектрів.

Спектр правопорядку

* забезпечує захист прав та інтересів учнів;

* контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

* надає допомогу педагогічному колективу у формуванні свідомої дисципліни в учнів;

* приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі;

* формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень;

* бере участь у засіданні «Ради профілактики»;

* організовує чергування учнів по школі під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

Спектр внутрішніх справ

* проводить роботу щодо формування в учнів свідомого ставлення до навчання та громадських доручень;

* організовує чергування учнів по школі

* надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів та тематичних тижнів;

* проводить збір і систематизацію матеріалу про стан успішності в кожному класі;

* звітує перед Радою про участь учнів школи у конкурсах шкільного, районного та обласного рівнів; участь учнів школи в очних та заочних предметних олімпіадах

* організовує пошукову роботу в школі .

* бере участь у перевірці щоденників учнів;

* виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги та підручника;

* проводить бесіди та рейд-перевірки на краще збереження підручників

Спектр спорту та охорони здоров’я

* пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

* залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

* організовує роботу спортивних секцій;

* проводить спортивні ігри на перервах та в позаурочний час;

* організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

* піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань , забезпечує їх висвітлення в шкільній пресі

* приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя та культури поведінки.

Спектр екології та охорони природи

* формує екологічну культуру особистості;

* бере участь у пропаганді природоохоронних знань серед учнів школи;

* приймає участь у формуванні та виступах екологічних агітбригад;

* звітує перед Радою про участь учнів школи у конкурсах шкільного, районного та обласного рівнів; в різноманітних акціях та трудових десантах.

* організовує роботу по благоустрою пришкільної території.

Спектр волонтерського руху

* піклується про молодших школярів;

* організовує рухливі ігри для учнів 1- 4 класів;

* допомагає одиноким літнім людям;

* проводить доброчинні заходи;

* бере участь у Всеукраїнських акціях;

* здійснює проектну діяльність.

Спектр преси та інформації

* забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

* вивчає громадську думку шкільного життя, створює інформаційний банк про життя класних колективів.

* розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

* сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

* співпрацює з шкільним інформаційним агентством газети „Веселковий вісник ”. * збирає матеріали для оформлення літопису школи. Контролює діяльність інформаційних центрів класних колективів.

Спектр культури та КТС

* залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку,до художньої самодіяльності;

* підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

* залучає учнів школи до підготовки та проведення творчих справ , свят, фестивалів, конкурсних розважальних програ;

* вивчає історію рідного краю, традиції,звичаї свого народу, свого родоводу;

* збирає матеріал для виставки учнівських робіт «Калейдоскоп творчості»

РОЗДІЛ 3

ФОРМИ РОБОТИ

3.1. Засідання Учнівської Ради проводиться згідно плану не рідше два рази на місяць.( другий і четвертий тиждень місяця) Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи учнівської ради .

3.2. При виникненні проблем , які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше. Рішення учнівської ради заслуховуються на лінійці .

3.3. Лінійки проводяться щопонеділка. На лінійку виносяться питання : звіти чергових класів, повідомлення про діяльність школи на наступний тиждень, застосування методів заохочення та покарання, що до конкретних вчинків , проведення підсумків щодо справ, які відбувалися в школі ; святкові лінійки .

ОБЛІК РОБОТИ

3.4. Учнівська Рада проводить роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні , індивідуальні .

3.5. Облік роботи міністерств проводиться в окремому зошиті, а також на стенді «Ми+ школа» та в шкільній газеті «Веселковий вісник»

3.6. Методи заохочення і покарання визначені Статутом школи.

3.7. До покарань учнівською радою вводяться такі форми: Зауваження членів учнівської ради, розгляд питання центром, розгляд учнівською радою і висвітлення у «Веселковому віснику». Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, нагородження подякою Учнівської Ради, грамотою дирекції школи, фотографування для розміщення фотографій на стенді «Творчі, талановиті, здібні…» висвітлення результатів у шкільній газеті .

3.8. Учнівська Рада має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингу, який проводиться позначенням у кольоровій гамі (за кольорами веселки , по участі класних колективів в семи криницях людяності ). Підсумок проводиться кожного семестру у різних номінаціях.(на звання „Зразковий клас”, Громадсько-активний клас”, „Найкращий черговий клас”). Нагородження проводиться на святі останнього дзвоника .

РОЗДІЛ 4

ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

4.1. Члени ради доводять інформацію в класах. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за командиром. Командир підзвітний Учнівській Раді.

4.2. Учнівська Рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі , сприяє поширенню інформації про них.

РОЗДІЛ 5

ВИБОРИ

5.1 Голова Учнівської Ради

- Голова Учнівської Ради обирається шляхом таємного голосування строком на 2 роки у визначений день на перервах, до і після уроків. Він обирається на альтернативній основі, повинен мати організаторські здібності, добре вчитися;
- Кандидат на голову Учнівської Ради висувається як групою так і шляхом самовисунення;
- Голова Учнівської Ради обирається більшістю голосів учнями 5-11 класів;
- Новообраний голова Учнівської Ради заступає на пост через два дні після виборів.

5.2. Заступник голови Учнівської Ради

- Заступник голови Учнівської Ради обирається на першому засіданні Учнівської Ради головою Ради;

ПЕРЕВИБОРИ І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В РАДІ

5.3. У випадку несистематичного виконання членами ради своїх обов’язків і нереагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи .

5.4. У випадку коли член ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження .

5.5. У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи

5.6. Учні класу повинні обрати нового члена Учнівської Ради не пізніше одного місяця з часу виключення. До цього часу командир класу суміщає і членство в раді .

РОЗДІЛ 6

КЛАСНІ ЗБОРИ

6.1. Класні зборинайвищий виконавчий орган кожного класу , який збирається в міру потреби , але не рідше одного разу на місяць .

6.2. На зборах розглядаються питання , що стосуються життя класу: планування роботи , заохочення і покарання окремих учнів , обговорення діяльності класу ( звіти активу класу) , шляхи покращення роботи та інше .

6.3. На класні збори можуть бути запрошені батьки , вчителі-предметники, інші члени Учнівської ради .

6.4. Класні збори можуть вносити пропозиції , які повинні розглядатися на засіданнях ради , з повідомленням про своє рішення на лінійці.

6.5. Головою зборів є командир (староста) .

6.6. Матеріали зборів фіксує секретар , який обирається на навчальний рік.

РОЗДІЛ 7

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ РАДИ

7.1. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування .

7.2. Включення в перелік питань засідань Учнівської Ради положень, які дають змогу активізувати діяльність ради .

7.3. Нестандартні підходи до форм роботи .

7.4.. Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, загальношкільних зборів, якщо за них проголосує 2\3 усіх учасників .Кiлькiсть переглядiв: 595

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.